Cursos disponibles

Curs per a fer proves amb la integració a Teams

Tècniques bàsiques de comercialització

- Atenció al client

- Preparació de comandes i venda de productes

- Ofimàtica i tècniques administratives bàsiques

- Formació bàsica en prevenció de riscos laborals

- 180 hores de pràctiques en empreses del sector

Formació general

- Estratègies i eines de comunicació

- Entorn social i territorial

- Estratègies i eines matemàtiques

- Incorporació al món professional

Curs enfocat al professorat de l'EFAV el qual abarca els coneixements necessaris per a poder crear i revisar els manuals de mòdul de l'escola. Es tenen en compte tant els aspectes d'ús del Word com els requeriments necessaris a nivel d'EASA. 


Site announcements

(Encara no hi ha cap tema de debat en aquest fòrum)